+371 64807535, +371 64807534

 

Vārda dienu šodien svin: Lilita, Irita, Ita

Vēsture

priedite3
priedite3
Vienā no skaistākajām Madonas vietām, priežu ielokā, 1967. gada decembrī durvis vēra pirmsskolas izglītības iestāde Nr. 2.

Pirmajos savas pastāvēšanas gados bērnudārzu apmeklēja 185 bērni 8 grupās, un šeit strādāja 40 darbinieki, no tiem -13 pedagogi, 3 medicīniskie un 27 tehniskie darbinieki.

Ar Madonas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas 1989. gada 20. oktobra lēmumu, bērnudārzam tika piešķirts nosaukums „Priedīte”.

No 2002. gada arī grupiņām tika piešķirti savi nosaukumi: „Sienāzīši”, „Pelēni”, „Vāverēni”, „Ezīši”, „Mārītes”, „Zaķēni”, „Taurenīši” un 2007. gadā pievienojās „Bitītes”. 2013.gada martā tika atvērta „Pūcīšu” un 2014.gada maijā “Zīlīšu” grupiņa.

Kādu laiku bērnudārza telpas apdzīvoja arī Madonas 1. vidusskolas 1. klases. No 1986. gada līdz 1999./2000. mācību gadam bērnudārzā tika izmitinātas jau divas 1. klases. No 2000. gada, bērnu skaitam pilsētā samazinoties, šeit mācījās vairs tikai viena klasīte. Pēc Madonas 1.vidusskolas rekonstrukcijas, 2001. gadā, 1. klase tiek pārcelta uz skolas telpām.

Savos pastāvēšanas gados iestādē, nepārtraucot darbu, ir veikti vairāki nopietni renovācijas darbi:

 • no 1983. līdz 1985. gadam tika veikts pirmais nopietnais kapitālremonts,
 • gadā, pateicoties Madonas pilsētas domei un ārzemju brīvo latviešu apvienībai, tiek veikta iestādes jumta rekonstrukcijas 1. kārta,
 • gadā ar Madonas pilsētas domes atbalstu tika pabeigti iestādes jumta rekonstrukcijas darbi,
 • gadā tika veikta iestādes logu nomaiņa,
 • no 2006. līdz 2007. gadam ar Madonas pilsētas domes un Valsts investīciju līdzekļiem tika veikti ēkas siltināšanas darbi,
 • no 2010. gada aprīļa līdz 2011. gada jūnijam notika nozīmīgi rekonstrukcijas darbi. ERAF projekta 3.6.1.1. aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” ietvaros iestādē tika izbūvētas :
  • grupu un sporta nodarbību telpas,
  • speciālistu un koplietošanas telpas,
  • labiekārtota teritorija,
  • rekonstruēti esošie inženiertehniskie tīkli.

Iestādes attīstībā un izaugsmē lielu ieguldījumu ir devušas vadītājas:

 • no 1967. līdz 1973. gadam vadītāja Maiga Ūdre,
 • no 1974. līdz 1977. gadam vadītāja Elga Kraslovska,
 • no 1977. līdz 1979. gadam vadītāja Viktorija Miklaševica,
 • no 1979. līdz 1982. gadam vadītāja Tekla Reinika,
 • no 1982. līdz 1986. gadam vadītāja Baiba Caune,
 • gadā 6 mēnešus vadītāja Ludmila Rudzīte,
 • līdz 1988. gadam vadītāja Ināra Rubule,
 • no 1988. līdz 2013. gada jūnijam vadītāja Līga Preise
 • no 2013. gada jūnija vadītāja Gita Lancmane

Ēdienkarte

edienkarte

Dienas gaita

dienas gaitas