+371 64807535, +371 64807534

 

Vārda dienu šodien svin: Kaiva, Amanda, Amanta

 

6
6

 

“PRIEDĪTES” MOTO

Mazs priedēns mazus zarus pleš,

Bet mākoņus reiz ganīs

Un nebūs priede vairs, bet mežs,

Tas mežs, kas būs pēc manis.

(O.Vācietis)

 

 

 IESTĀDE ŠODIEN 

  • Tiek īstenota pirmskolas izglītības programma (programmas kods 01011111).
  • Iestādē darbojas 10 grupas, vidēji ir 203 bērni, strādā 26 pedagogi un 18 tehniskie darbinieki,
  • Darba laiks 07.00 – 19.00,
  • Darbojas vecāku padome,
  • Ir nodibināts vecāku fonds „ Čiekuriņi ”,
  • Bērniem ir iespēja attīstīt savas spējas un prasmes dejošanas, sporta un angļu valodas, un keramikas pulciņos.
  • Pirmsskolas izglītības iestādē bērni sadraudzējas ar saviem vienaudžiem, iepazīstas ar burtiem un cipariem, apgūst lasīšanas mākslu, piedalās interesantās rotaļās, iepazīstas ar pasaku varoņiem, apgūst līdzjūtības un pieklājības skolu, darbojas ar dažādiem konstruēšanas materiāliem, izmēģina savus spēkus veidošanā, aplicēšanā, zīmēšanā, rokdarbos, asina prātu attīstošajās spēlēs, iepazīst tuvāko apkārtni, izjūt sportot prieku, uzjautrinās jautros brīžos, iepazīst latviešu tautas tradīcijas, apgūst dziedāšanas un dejošanas prasmes.
  • Pirmsskolas izglītības iestādē darbinieki ir motivēti apgūt jauno kopā ar bērniem, iet bērniem līdzās ļaujot pētīt, izgudrot, radīt, jautāt un noskaidrot. Pedagogs ir gatavs atbalstīt, iedrošināt, skatīties, domāt un mēģināt kopā ar bērnu.
  • Pirmsskolas izglītības iestādē vecāki ir savu bērnu patiesi mīloši, ieinteresēti, iecietīgi, saprotoši, uz kopīgu sadarbību vērsti un atklāti cilvēki, kuri nebaidās jautāt, izzināt un līdzdarboties.
  • Pirmsskolas kolektīvs ir gandarīts par izkoptām ilggadējām tradīcijām un plašu zaļo zonu pastaigām un rotaļām svaigā gaisā.

Iestādē darbojas interešu pulciņi:

Ritmika – vada Ingūna Kārkliņa .

Tautiskās dejas- vada Ineta Simtniece.

Sarīkojuma dejas- vada Artis Birks.

Sporta pulciņš- vada Emīlija Zučika.

Angļu valodas pulciņš – vada Ilze Iesalniece.

Keramikas pulciņš – vada Māris Karlsons

Ēdienkarte

edienkarte

Dienas gaita

dienas gaitas