+371 64807535, +371 6487534

 

Vārda dienu šodien svin: Artis, Artūrs

Darbinieki

 

 PII „ Priedīte” vadītāja   Gita Lancmane
 Vadītājas vietniece izglītības jomā  Olga Fabiane

 

PII „ Priedīte” 2017. /2018. mācību gadā ar bērniem darbojas:

 

Grupa Pirmsskolas skolotājs Skolotāja palīgs
„ Sienāzīšu” grupā

Inga Pērkone,Sintija Bonda

Iraida Brante
„ Zīlīšu” grupā Laimrota Krastiņa, Loreta Dargevica Irēna Volčoka
„ Bitīšu” grupā Ingūna Kārkliņa, Aija Šīrava Vizma Labzare
„ Mārīšu”   grupā Baiba Mitrašenko, Sandra Pulkstene Tatjana Dūma
„ Pelēnu”   grupā Ilze Dumerāne, Ineta Simtniece Valda Markova
„ Taurenīšu”   grupā Diāna Krepa, Santa Miglone- Puķudārza Irina Solovjeva
„ Zaķēnu” grupā Kristīne Praškeviča, Linda Kļaviņa Marina Baņņikova
„ Ezīšu”     grupā Līga Biķerniece, Lāsma Pirksta Dzintra Gailuma
„ Pūcīšu” grupā Ina Pelse, Lāsma Abramova Daiga Kartašova
„ Vāverēnu” grupā Laura Breča, Ligita Lūse Līvija Baltā
Muzikālās skolotājas Inguna Kecko, Judīte Gūte  
Sporta skolotāja Emīlija Zučika  
 Logopēde Guna Ruļuka  

 

Tehniskie darbinieki:

 

Saimniecības daļas

Pārzine, lietvede                         Biruta Strode

Medmāsa                                       Daiga Urbāne

Vecākais pavārs                            Guna Vaļka

Pavāre                                             Dzidra Ābrama

Pavāre                                             Dace Veismane

Remonstrādnieks                       Andrejs Maškovs

Apkopēja                                 Vivita Cielava      

Sētnieks                                          Dainis Vaļka

Ēdienkarte

edienkarte

Dienas gaita

dienas gaitas