+371 64807535, +371 64807534

 

Vārda dienu šodien svin: Liene, Helēna, Elena, Ellena, Liena

Madonas pilsētas PII „Priedīte” dienas gaita 2017./2018. m.g.

Laiks          

Organizācija

Programma

700-830

Bērnu sagaidīšana, sarunas ar vecākiem, patstāvīgais darbs, rotaļas, vērojumi,, pārrunas, kustību attīstība

Saskarsmes kultūras un sadzīves iemaņu veidošana

820 – 845

Gatavošanās brokastīm. Brokastis.

Sadzīves iemaņu veidošana

845 – 900

Sadzīves iemaņu veidošana. Kulturāli higiēnisko iemaņu veidošana.

Saskarsmes kultūras veidošana.Sadzīves iemaņu veidošana un saskarsmes kultūras veidošana.

900 – 1020

 

  1000

Rotaļnodarbības. Starp rotaļnodarbībām starplaiki 5 – 10 minūtes bērnu patstāvīgai darbībai, rotaļām, atpūtai

  Otrās brokastis. Skolas auglis

Attīstošie un izglītojošie uzdevumi no priekšmetu programmas atbilstoši bērnu attīstības līmenim. Starplaikos saskarsmes kultūras un sadzīves iemaņu veidošana. Otrās brokastis.

1020– 1140

Gatavošanās pastaigai. Pastaiga, vērojumi, eksperimenti, priekšstatu nostiprināšana, sporta spēles, pamatkustību nostiprināšana. . Pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas bērniem, kas jaunāki par trim gadiem, ja āra gaisa temperatūra ir zemāka par -100C ( MK noteikumi Nr. 890 /17.9./  09.2013)

Sadzīves iemaņu veidošana. Uzdevumi no priekšmetu programmas zināšanu, iemaņu un prasmju nostiprināšana.

1140– 1200

Atgriešanās no pastaigas, gatavošanās pusdienām

Sadzīves iemaņu veidošana un saskarsmes kultūras veidošana.

1200- 1230

Pusdienas

Sadzīves iemaņu veidošana.

1230– 1510

Gatavošanās pēcpusdienas atpūtai. Pēcpusdienas atpūta.

Sadzīves iemaņu veidošana un saskarsmes kultūras veidošana.

1510-1530

Celšanās, ģērbšanās, gatavošanās pēcpusdienas aktivitātēm.

Sadzīves iemaņu veidošana un saskarsmes kultūras veidošana.

1530- 15 45

Radošās rotaļas, darbs, individuālasi dabs ar bērniem. Sadzīves iemaņu veidošana. Kulturāli higiēnisko iemaņu veidošana. Gatavošanās launagam

Saskarsmes kultūras veidošana. Uzdevumi no priekšmetu programmas prasmju un iemaņu nostiprināšanai, vingrināšanai. Rotaļas.

1545 – 1605

.Launags

Sadzīves iemaņu veidošana.

1605 – 1845

Bērnu patstāvīgā darbība, individuālais darbs. Pastaiga, pārrunas ar vecākiem, konsultāciju sniegšana vecākiem.

Saskarsmes kultūras veidošana. Uzdevumi no priekšmetu programmas prasmju un iemaņu nostiprināšanai, vingrināšanai. Rotaļas.

1845– 1900

Grupas sakārtošana. Iestādes slēgšana.

 

Ēdienkarte

edienkarte

Dienas gaita

dienas gaitas