+371 64807535, +371 64807534

 

Vārda dienu šodien svin: Kaiva, Amanda, Amanta

Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Priedīte” dienas gaita 2020./2021. m.g.

Laiks          

Organizācija

Programma

700-830

Bērnu sagaidīšana, sarunas ar vecākiem, patstāvīgais darbs, rotaļas, vērojumi,, pārrunas, rīta vingrošana

Pašizziņas  un pašvadības caurviju prasmju veidošana un nostiprināšana.Veselības un fiziskās aktivitātes caurviju prasmju nostiprināšana atbilstoši bērnu sensitīvajam vecumam

830 – 845

Gatavošanās brokastīm. Brokastis.

Pašizziņas  un pašvadības caurviju prasmju veidošana un nostiprināšana

845 – 900

900 – 910

Pašapkalpošanās,higiēnas un estētisko prasmju apguve.

Rīta sarunas

Pašizziņas  un pašvadības caurviju prasmju veidošana un nostiprināšana

Sadarbības un līdzdalības, domāšanas un radošuma caurviju prasmju attīstīšana

910 – 1020

 

  1000

Rotaļnodarbības telpā unj dabā. Organizēt un pašvadīt prasmes sarunāties, saprasties un sadarboties. Radošas rotaļas. Elektronisko saziņas līdzekļu izmantošana māc. procesā(1xd.līdz 15 min.)

  Otrās brokastis. Skolas auglis.Piens

Attīstīt sadarbības un līdzdalības, domāšanas un radošuma, kā arī digitālās prasmes,veselības un fizisko aktivitāšu caurviju prasmes atbilstoši bērnu sensitīvajam vecumam

1020– 1225

Gatavošanās pastaigai. Pastaiga, vērojumi, eksperimenti, priekšstatu nostiprināšana, sporta spēles, radošās rotaļas, pamatkustību nostiprināšana . 

Attīstīt sadarbības un līdzdalības, domāšanas un radošuma, kā arī veselības un fizisko aktivitāšu caurviju prasmes 

1150– 1220

Atgriešanās no pastaigas, gatavošanās pusdienām

Pašizziņas  un pašvadības caurviju prasmju veidošana un nostiprināšana

1220- 1245

Pusdienas

Pašizziņas  un pašvadības caurviju prasmju veidošana un nostiprināšana

1245– 1510

Gatavošanās pēcpusdienas atpūtai. Pēcpusdienas atpūta.(ģērbšanās, zobu tīrīšana)

Pašizziņas  un pašvadības caurviju prasmju veidošana un nostiprināšana

1510-1530

Celšanās, ģērbšanās, gatavošanās pēcpusdienas aktivitātēm.

Pašizziņas  un pašvadības caurviju prasmju veidošana un nostiprināšana

1530- 15 45

Radošās rotaļas, darbs, individuālasi dabs ar bērniem. Sadzīves iemaņu veidošana.Pulciņu nodarbības. Gatavošanās launagam

Attīstīt sadarbības un līdzdalības, domāšanas un radošuma, kā arī digitālās prasmes,veselības un fizisko aktivitāšu caurviju prasmes atbilstoši bērnu sensitīvajam vecumam

1545 – 1625

Launags

Pašizziņas  un pašvadības caurviju prasmju veidošana un nostiprināšana

1625 – 1845

Bērnu patstāvīgā darbība, individuālais darbs, radošās rotaļas. Pastaiga, pārrunas un konsultāciju sniegšana vecākiem.

Attīstīt sadarbības un līdzdalības, domāšanas un radošuma, kā arī digitālās prasmes,veselības un fizisko aktivitāšu caurviju prasmes atbilstoši bērnu sensitīvajam vecumam

1845– 1900

Grupas sakārtošana. Iestādes slēgšana.

 

Ēdienkarte

edienkarte

Dienas gaita

dienas gaitas