+371 64807535, +371 64807534

 

Vārda dienu šodien svin: Matīss, Modris, Mariss

Madonas pilsētas PII „ Priedīte” galvenie darba virzieni 2017./2018.m.g.

Mērķis: 

           Organizēt kvalitatīvu mācību procesu, veicināt mācību satura praktisko darbību un sadzīves iemaņu integrēšanu, atbilstoši katra izglītojamā vecumam, veidojot par patstāvīgu un vispusīgi attīstītu personību.

 Uzdevumi:

   1.Mācību un audzināšanas procesā veidot harmonisku  personību –

  • veicināt tās attīstību, zinātkāri un izziņas darbību,
  • sekmēt emocionālās, garīgās, fiziskās un sociālās spējas;
  1. Veicināt izglītojamo valodas attīstību visos vecumposmos;
  2. Sekmēt izglītojamo radošumu, akcentējot individuālo pašizpausmi;
  3. Audzināt izglītojamajos nacionālās piederības izjūtu –
  • atbildību pret sevi, ģimeni un līdzcilvēkiem, apkārtējo vidi,
  • veicināt izglītojamo integrāciju sabiedrībā,

5.Veicināt pozitīvu sadarbību ar iestādes izglītojamo  ģimenēm,

  • pedagogiem turpināt pilnveidot savu profesionālo izaugsmi,
  • ievērot cieņpilnas un morāli ētiskas attiecības saskarsmē kolēģiem un līdzcilvēkiem.

________________________________________________________________________________

Ēdienkarte

edienkarte

Dienas gaita

dienas gaitas